• De obligatoriske fag i 10. klasse omfatter følgende lektioner pr uge...

  • Dansk - 8 lektioner
  • Matematik - 7 lektioner
  • Engelsk - 5 lektioner
  • Liniefag - 2x3 lektioner
  • Det er dog ikke nok kun at have de obligatoriske fag ...
  • Derfor skal der vælges eet eller flere Valg- eller Suppleringsfag
  Find ud af mere om indhold og struktur af de obligatoriske fag ved at følge dette link 10KC Rebild - Obligatoriske fag.
 • Vore Liniefag består af en bred vifte af fag, men hvor vi af kapacitetsmæssige grunde udbyder 6 af 9 fag. Disse fag er som følger ...

  • Sprog
  • Videnskab
  • Idræt
  • Medie
  • Psykologi, Religion og Fiolosofi
  • Værksted
  • Fed mad for Fine Elever
  • Kreativ
  Læs mere om vore Liniefag her 10KC Rebild - Liniefag.
 • Vore Valgfag består af to fag, som er prøvefag på linie med de Obligatoriske fag. Disse er som følger ...

  • Tysk - 4 lektioner
  • Fysik/Kemi - 2 lektioner
  Læs mere om valgfagene her ... 10KC Rebild - Valgfag.
 • Vore Suppleringsfag består af to fag som supplement til fagene Dansk og Matematik. Disse fag kan bruges som

  • Opsamling og udfyldning af emner, som man ikke er så stærk i
  • Hjælp til lektier og aflastning i det daglige arbejde
  • Udfordring på et højere niveau end det gængse 10. klasses niveau
  • Fagene er som følger ...

   • Suppleringsdansk - 2 lektioner
   • Suppleringsmatematik - 2 lektioner
   Læs mere om Suppleringsfagene her ... 10KC Rebild - Suppleringsfag.